___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omslag og bogdesign // kunde: Nyt Nordisk Forlag